NABÓR DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Wartą ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyjęcie należy składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. (do godz. 1400) w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Szkolnej 1.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Rekrutacja przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:

Dokumenty do pobrania:

Wnioski można też otrzymać w kancelarii Przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście nad Wartą oraz w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

W razie pytań prosimy o kontakt (tel. 61 287 40 18, 693 300 871).

i

Informacja dla uczniów i rodziców

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pracują w trybie stacjonarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia kontynuują edukację zdalną.

Informacje dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców:

Uczniów klas I-III oraz ich rodziców/opiekunów prosimy o przestrzeganie zasad opracowanych na podstawie wytycznych MEiN, MZ oraz GIS.

baner instrukcja e-dziennik

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Lista osób, które będą uczestniczyły
w uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia szkoły i zjeździe absolwentów

Na czerwono zaznaczono osoby, które wezmą udział w balu.

 Rok ukończenia szkoły Imię i nazwisko (nazwisko panieńskie) 
 2012 Kamila Garczarek,
 2010 Dagmara Świerkowska,
 2009 Jacek Orzechowski, Kornelia Czeszyk, Monika Rogacka,
 2008 Bartosz Przybył, Agnieszka Szczotka, Maciej Twardowski, Hubert Michalak, Anna Bogusz,
 2007 Mateusz Piasecki, Anna Cichoń,
 2006 Agnieszka Preś, Eryk Wojnicz, Tomasz Łuczak, Emilia Garczarek, Aleksandra Zaradna,
 2005 Agata Tomczak, Ewelina Zgolińska,
 2004 Kamil Cichoń, Sylwia Witczak,
 2003 Ewa Zacharyasz, Konrad Ranecki,
 2002 Dariusz Mroziński, Monika Urbaniak, Joanna Zgolińska, Marika Pawłowska, Małgorzata Twardowska,
 2001 -----
 2000 Michalina Gromada, Izabela Ratajczak, Agnieszka Kasprzyk, Tomasz Fietz,
 1999 Joanna Płonka, Magdalena Zacharyasz,
 1998 Damian Mroziński,
 1997 Wiola Orzechowska, Wojciech Pawlaczyk, Jacek Wesołek, Agnieszka Zacharyasz, Michał Wypychowski, Paulina Pawłowska,
 1996 Michał Mroziński, Daniel Telega, Justyna Walkiewicz, Krzysztof Budzyn,
 1995 Sylwia Garsztka, Łukasz Michalak, Katarzyna Guszczak, Grzegorz Kasprzak, Marzena Płonka, Rafał Gromada, Anna Śmiejczak,
 1994 Jacek Gołębiak, Waldemar Gołębiak, Michał Rochowski, Agnieszka Budzyn, Piotr Śmiejczak, Robert Witczak, Hanna Dudek, Szymon Walkiewicz, Aldona Dolna,
 1993 Magdalena Florczak, Magdalena Gromada, Jacek Manicki, Tomasz Kiełbowski, Maciej Mazurek, Dariusz Mazurek, Piotr Gołębiak, Anna Kłakulak,
 1992 Przemysław Jankowski, Małgorzata Świgoń,
 1991 Anna Paszczak, Iwona Kozłowska, Donata Dolna, Izabella Jakubczak,
 1990 Agnieszka Kasprzak, Monika Pawlaczyk, Arleta Płonka, Małgorzata Idkowiak,
 1989 Mariola Płonka, Tomasz Parus, Renata Buchwald, Dawid Szczepaniak,
 1988 Małgorzata (Magda) Kluczyńska, Agnieszka Szwalikowska, Agnieszka Kałążna, Małgorzata Kuderska, Lidia Wojtkowiak, Piotr Sznura, Małgorzata Dudek,
 1987 Krzysztof Szczotka, Kinga Kossowska, Piotr Kiżewski, Dorota Komorska, Anna Matysiak, Małgorzata Śmigielska, Krzysztof Jakubczak, Hubert Juszczyk, Dariusz Paszkiewicz, Jarosław Wojtera, Danuta Kołodziejczak, Anna Buchwald, Hanna Hałas,
 1986 Dorota Idziaszek, Izabela Kluczyńska, Kazimierz Kossowski, Katarzyna Ratajczak, Przemysław Szeszuła, Filip Czeszyk, Anna Łuczak, Ewa Seraszek, Małgorzata Kordylasińska,
 1985 Ryszard Torczyk,
 1984 Renata Paluszkiewicz, Tomasz Jagiełka, Maria Łuczak, Konrad Jędrzejczak, Paweł Żurek,
 1983 Małgorzata Kiełbowska,
 1982 Krzysztof Błaszczyk, Izabela Gniewowska, Piotr Kluczyński, Teresa (Renata) Kraszkiewicz, Andrzej Kołodziejczak,
 1981 Piotr Czeszyk, Urszula Szczepaniak, Mariola Sznura, Juliusz Twardowski, Stanisław Rurek, Małgorzata Żurek, Grzegorz Wojtera,
 1980  
 1979 Ewa Kowalska, Wiesława Żurek, Teresa Szczepaniak,
 1978 Teresa Sójka, Halina Łuczak, Małgorzata Śmiejczak,
 1977 Lidia Łuczak, Sławomir Rogacki, Iwona Żuralska, Józef Smurawa, Wiesława Idziaszek,
 1976 Marek Łuczak, Małgorzata Szczepaniak, Anna Rogacka, Ewa Heleniak, Helena Fietz,
 1975 Wiesława Szymczak, Małgorzata Rudowicz,
 1974 Mirosław Janicki, Małgorzata Świerkowska, Tadeusz Kaczmarek, Stanisław Wosiński, Leszek Miśkiewicz,
 1973 Halina Wesołek, Jadwiga Smurawa, Renata Sobolewska,
 1972 Ewa Paszkiewicz, Grażyna Brodowska, Emilia Sobolewska,
 1971 Wiesława Czosnowska, Grażyna Guszczak, Bernadetta Michalak, Zdzisław Jędrzak, Maria Kmieciak, Andrzej Konieczny, Renata Kasprzyk, Karol Fietz,
 1970 Ireneusz Gołębiak, Andrzej Jarząbek,
 1969 Ireneusz Książkiewicz, Janina Gawron, Alicja Schulz, Eugeniusz Hęćka, Lucyna Guszczak, Helena Górecka, Piotr Konieczny,
 1968 Halina Tokarska, Ireneusz Antkowiak,
 1967 Marek Kasprzak, Tadeusz Smurawa, Maria Kozanecka, Maria Przybyła, Grzegorz Gołębiak,
 1966 Jadwiga Czosnowska, Krystyna Jędrzak, Władysław Garsztka, Marek Tokarski,
 1965 Bernard Smurawa,
 1963 Elżbieta Czosnowska, Henryk Garsztka,
 1960 Danuta Guszczak,
 1958 Bożena Pawlak,
 1955 Krystyna Guszczak,
 1945 Mieczysław Łuczak,