i

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Do 8 listopada zawieszono zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej pracują w systemie stacjonarnym wg obowiązującego dotychczas planu lekcji. Czas pracy świetlicy szkolnej nie ulega zmianie. Stołówka szkolna działa bez zmian - uczniowie mogą korzystać z herbaty oraz obiadów.

Uczniów i rodziców prosimy o sprawdzenie aktywności i poprawności działania kont w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele i wychowawcy w module wiadomości dziennika elektronicznego przesyłać będą informacje dotyczące zajęć zdalnych.

baner instrukcja e-dziennik

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą jest telefon i poczta elektroniczna.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym szkoły branżowej I stopnia, na okres od 24 października do 8 listopada br. W tym czasie uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl