i

Uczniowie klas I-III wracają po feriach do szkoły

Od 4 do 17 stycznia 2021 r. trwają ferie zimowe.

18 stycznia 2021r. do szkoły wracają uczniowie klas I-III.

Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia od 18 stycznia 2021 r. kontynuować będą edukację zdalną.

Informacje dla uczniów klas I-III oraz ich rodziców:

  • zajęcia odbywać się będą wg obowiązującego dotychczas planu lekcji,
  • świetlica funkcjonować będzie zgodnie z dotychczasowym planem,
  • od 18 stycznia 2021 r. uczniowie będą mogli skorzystać z obiadów w stołówce szkolnej,
  • śniadania uczniowie będą jeść w swoich salach - w związku z tym uczniowie, którzy będą chcieli skorzystać z herbaty proszeni są o przyniesienie kubków.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi uczniów klas I-III oraz ich rodziców/opiekunów. Opracowano je na podstawie wytycznych MEiN, MZ iraz GIS.

baner instrukcja e-dziennik

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

eSkarbonki naszych wolontariuszy WOŚP

eskarbonka

Zachęcamy do dokonywania wpłat do eSkarbonek naszych wolontariuszy:

 Konrad Budzyn

 Karolina Idziaszek

 Natalia Kasprzak

 Olga Mróz

 Wiktor Rochowski