i

Informacja dla uczniów i rodziców

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia kontynuują kształcenie na odległość.

harmonogram powrotu uczniów do szkoły >>

baner instrukcja e-dziennik

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że u pracodawców nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

więcej informacji >>