baner instrukcja e-dziennik

punktLaboratoria przyszłości

30 sierpnia 2022 r.

logo-Laboratoria Przyszłosci poziom kolor

Nasza szkoła uczestniczy w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie na zakup wyposażenia technicznego wspomagajacego kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Kwota wsparcia to 60 000 zł.

W ramach programu zostały zakupione: drukarka 3D wraz z edytorem i biblioteką projektów, klocki do nauki programowania dla klas 1-3 i klas 4-8, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza z gorącym powietrzem, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, aparat cyfrowy do robienia zdjęć i nagrywania filmów, statyw do aparatu i kamery, mikrofon kierunkowy, mikroporty z akcesoriami, długopisy 3D, wizualizer, mikroskopy, teleskop. 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas lekcji, przede wszystkim informatyki, biologii, geografii, podczas kółek rozwijającyh zainteresowania uczniów, np. kółka programowania, przy realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego, jak też w czasie przygotowania i realizacji uroczystości szkolnych oraz innych przedsięwzięć scenicznych, takich jak przredstawienia, spektakle, festiwale oraz tworzenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej z tych przedsięwzięć.

 Informacja o programie


baner aktualnosci

Aktualności

punktObchody Święta Niepodległości

14 listopada 2022 r.

Odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Na zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewaliśmy hymn w ramach akcji "Szkoła do hymnu".

 Zdjęcia


punktPasowanie na ucznia

19 października 2022 r.

Odbyło się ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy I - pani Izabela Kuderczak.

 Zdjęcia


punktObchody Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 r.

 Zdjęcia


punktWykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

29 września 2022 r.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się mikroskopy. Są one wykorzystywane m.in. na lekcjach biologii.

 Zdjęcia


punktDzień samorządności

28 września 2022 r.

 Zdjęcia