i

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Przedłużono ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół. Szkoły funkcjonować będą w trybie nauki zdalnej do 3 stycznia 2021 r.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom z klas I - III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

baner instrukcja e-dziennik

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą jest telefon i poczta elektroniczna.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl

Aktualności

punkt Szkoła do hymnu

6 listopada 2020 r.

hymn1sp

hymn2sp

hymn3sp

Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych wzięła udział w akcji "Szkoła do hymnu". Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 hymn odśpiewali będąc jeszcze w szkole - w piątek, 6 listopada 2020 r.. Uczniowie klasy pierwszej w ramach obchodów Święta Niepodległości przygotowali i zaśpiewali też inne piosenki żołnierskie i pieśni patriotyczne.


punkt Ślubowanie pierwszoklasistów

15 października 2020 r.

baner slubowanie 20

Dziś w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Na początek pierwszoklasiści zatańczyli poloneza. Później przedstawili efektowną część artystyczną. W imieniu uczniów naszej szkoły głos zabrała uczennica klasy 6. - Julia Witczak. Najmłodszym członkom naszej szpołeczności szkolnej zaoferowała pomoc i wsparcie. Następnie przyszedł czas ślubowania i pasowania na ucznia. Na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz książki, które z pewnością przydadzą się w dalszej edukacji.

Po tej podniosłej chwili głos zabrał dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji kultywowanych w naszej szkole oraz patrona gen. J.H.Dąbrowskiego. Na zakończenie życzył uczniom i rodzicom wielu sukcesów. Wydarzenie zakończyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia.

Uroczystość przygotowała pani Kinga Dropek - wychowawczyni klasy pierwszej.

 zdjęcia


punkt Sprzątanie świata

18 września 2020 r.

banersprzatanieswiata20

W ramach tegorocznej akcji "Sprzątanie świata" podjęliśmy różnorodne aktywności. Zbieraliśmy śmieci na terenie Nowego Miasta oraz uporządkowaliśmy teren wokół szkoły. Uczniowie mieszkający w Wolicy Koziej wraz ze swoimi rodzicami zbierali śmieci w swojej miejscowości. Odbyły się pogadanki na temat ekologii. Uczniowie przygotowali makiety promujące segregację śmieci, wykonali torby z papieru oraz plakaty i prace plastyczne uświadamiające konieczność dbania o naszą planetę.

Mamy nadzieję, że działania te uświadomią wszystkim wagę problemu i pozwolą skutecznie dbać o środowisko, w którym żyjemy.

 zdjęcia 1  zdjęcia 2


punkt Święto kreatywności i zabawy

15 września 2020 r.

baner dzien kropki 20

Międzynarodowy Dzień Kropki to coraz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. Uczniowie naszej szkoły również dołączyli do zabawy i powstało wiele kolorowych kropek.

 zdjęcia 1  zdjęcia 2


 więcej wydarzeń