i

Informacje dla rodziców i uczniów

Zawieszenie zajęć zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy, żeby uczniowie spędzali czas w domach i unikali przebywania w skupiskach ludzkich.

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą są telefony i poczta elektroniczna.

W okresie zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość:

  • nauczyciele będą realizować zajęcia zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
  • realizowane będą wszystkie zajęcia wynikające z planu, tzn. zajęcia przedmiotowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne i świetlicowe,
  • nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz wystawiać oceny,
  • ważne w tej sytuacji jest odpowiednie planowanie pracy, tak aby zajęcia realizować systematycznie,
  • przy planowaniu pracy ważne jest uwzględnienie kilku ważnych zasad, które zostały zebrane w opracowaniu "Jak skutecznie uczyć się w domu?",
  • przy pracy zdalnej należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zasadach ergonomii na stanowisku komputerowym i w pracy z mobilnymi urządzeniami komputerowymi,
  • planujemy zdalną organizację różnorodnych akcji oraz konkursów,
  • uruchomiliśmy wirtualną świetlicę oraz wirtualną bibliotekę,
  • zachęcamy do zdalnych kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami świetlicy oraz pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem, w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia,
  • nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej, prosimy też śledzić systematycznie informacje zamieszczane pod linkiem:
ksztalcenienaodleglosc

Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. W związku z tym liczymy na informacje zwrotne przekazywane wychowawcom i nauczycielom. Dzięki tym informacjom będziemy mogli zmodyfikować nasze działania w taki sposób, aby funcjonujący obecnie system kształcenia na odległość był skuteczny i jednocześnie jak najbardziej przyjazny dla wszystkich stron w nim uczestniczących.

Drodzy rodzice! Pani psycholog pracująca w naszej szkole przygotowała zestaw porad i materiałów, które mogą okazać się pomocne w obecnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania.

Biblioteka i świetlica szkolna dostosowując sposób funkcjonowania do obecnej sytuacji przekształciły się w "wirtualną bibliotekę" i "wirtualną świetlicę".

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Materiał zawiera wskazówki przydatne przy organizowaniu edukacynej pracy domowej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmienione zostały zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

i

Informacja dla pracodawców

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Aktualności

punkt Uroczystość z okazji Dnia Kobiet

11 marca 2020 r.

dzienkobiet20

Dzień Kobiet uczciliśmy akademią, podczas której wystąpili uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej. Występy wprawiły wszystkich w wiosennny, radosny nastrój. Na zakończenie chłopcy złożyli dziewczętom życzenia z okazji ich święta. Wcześniej odbyły się uroczystości klasowe.

Akademię przygotowała pani Joanna Nowakowska - opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 zdjęcia


punkt Wyjazd na przedstawienie

28 lutego 2020 r.

przedstawieniealadyn20

Uczniowie klas 2. i 3. szkoły podstawowej udali się do Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej na spektakl teatralny. Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa zaprezentował sztukę pt. "Aladyn...baśń tysiąca i jednej nocy". Widzowie poznali barwną historię Aladyna, złego wezyra Jafara oraz pięknej Jasminy. Inspirowany orientalnymi elementami spektakl przybliżył dzieciom kulturę Bliskiego Wschodu. W baśniowy nastrój wprawiły dzieci ciekawe, barwne kostiumy oraz scenografia, a niezapomnianych wrażeń dostarczyły wokalno-taneczne występy aktorów.

 zdjęcia


punkt Udział w IV Gminnym Konkursie Matematycznym

25 lutego 2020 r.

gminnykonkursmatematyczny20

Dziewięcioro uczniów z klas V, VI i VII reprezentowało naszą szkołę w Gminnym Konkursie Matematycznym, który odbył się w Kolniczkach. Największy sukces odniosła uczennica klasy V - Maria Wojtkowiak, która zajęła II miejsce w kategorii klas IV – VI.

Gratulujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej rywalizacji i życzymy sukcesów.


 więcej wydarzeń