i

Informacja dla uczniów i rodziców

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia kontynuują kształcenie na odległość.

harmonogram powrotu uczniów do szkoły >>

baner instrukcja e-dziennik

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Od 26 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że u pracodawców nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

więcej informacji >>

Aktualności

punktInformacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego

baner nar spis powsz

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego >>


 

 więcej wydarzeń