baner nabor bs 23-24

Dokumenty dla kandydatów do I klasy Branżowej szkoły I stopnia

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły: Nowe Miasto nad Wartą, ul. Szkolna 1. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Podanie zawiera część, którą powinien wypełnić zakład pracy, w którym będą realizowane zajęcia praktyczne.

Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

baner aktualnosci

punktLaboratoria przyszłości

30 sierpnia 2022 r.

logo-Laboratoria Przyszłosci poziom kolor

Nasza szkoła uczestniczy w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie na zakup wyposażenia technicznego wspomagajacego kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Kwota wsparcia to 60 000 zł.

W ramach programu zostały zakupione: drukarka 3D wraz z edytorem i biblioteką projektów, klocki do nauki programowania dla klas 1-3 i klas 4-8, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza z gorącym powietrzem, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, aparat cyfrowy do robienia zdjęć i nagrywania filmów, statyw do aparatu i kamery, mikrofon kierunkowy, mikroporty z akcesoriami, długopisy 3D, wizualizer, mikroskopy, teleskop. 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas lekcji, przede wszystkim informatyki, biologii, geografii, podczas kółek rozwijającyh zainteresowania uczniów, np. kółka programowania, przy realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego, jak też w czasie przygotowania i realizacji uroczystości szkolnych oraz innych przedsięwzięć scenicznych, takich jak przredstawienia, spektakle, festiwale oraz tworzenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej z tych przedsięwzięć.

 Informacja o programie


Aktualności

punktKoncert życzeń na Dzień Kobiet

8 marca 2023 r.

dzienkobiet23

Z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert życzeń. Wystąpili uczniowie z klas 4sp i 6sp. Nad wszystkim czuwały panie Dorota Kunowska i Małgorzata Adamczyk.

 Zdjęcia


punkt"Żywa" lekcja historii

1 marca 2023 r.

grupa rekonstrukcyjna

Uczniowie z klas IV - VIII wzięli udział w lekcji historii na temat życia i kultury w Średniowieczu.

 Zdjęcia


punktWOŚP - nasi wolontariusze

29 stycznia 2023 r.

wolontariusze23

Wyrazy uznania dla naszych wolontariuszy za poświęcony czas i zaangażowanie. W czasie zbiórki ulicznej zgromadzili 10.340,47 zł, w eSkarbonkach 7.030,00 zł, co razem daje imponująca kwotę 17.370,47 zł. Gratulujemy!

 Zdjęcia


punktTworzenie brył przestrzennych za pomocą długopisów 3D

5 stycznia 2023 r.

dlugopisy3d

Uczniowie klasy ósmej na lekcjach matematyki wykorzystali długopisy 3D do stworzenia własnych modeli graniastosłupów. Sprzęt został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

 Zdjęcia


punktKiermasz Bożonarodzeniowy i występy uczniów

18 grudnia 2022 r.

jaselka22

Z inicjatywy Rady Rodziców w niedzielę 18 grudnia 2022 r. zorganizowano w naszej szkole Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Licznie przybyli do szkoły rodzice i goście mogli obejrzeć występy naszych uczniów. Uczniowie starszych klas przygotowali akademię z okazji 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku po raz drugi obchodzić będziemy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, święta państwowego przypadającego na dzień 27 grudnia.

Uczniowie klasy 3. szkoły podstawowej przygotowali przedstawienie jasełkowe, podczas którego zebrani na trybunach hali widowiskowo-sportowej naszej szkoły mogli zaśpiewać razem z uczniami znane i popularne kolędy i pastorałki.

 Zdjęcia


punktZabawa andrzejkowa w klimacie lat 60-tych i 70-tych

24 listopada 2022 r.

andrzejki22

 Zdjęcia


punktObchody Święta Niepodległości

14 listopada 2022 r.

swietoniepodleglosci22

Odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Na zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewaliśmy hymn w ramach akcji "Szkoła do hymnu".

 Zdjęcia


punktPasowanie na ucznia

19 października 2022 r.

Odbyło się ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy I - pani Izabela Kuderczak.

 Zdjęcia


punktObchody Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 r.

 Zdjęcia


punktWykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

29 września 2022 r.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się mikroskopy. Są one wykorzystywane m.in. na lekcjach biologii.

 Zdjęcia


punktDzień samorządności

28 września 2022 r.

 Zdjęcia