baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

W piątek 11 października 2013 r. – w Dniu Patrona – w naszej szkole uczciliśmy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Podczas lekcji historii przygotowanej przez uczniów gimnazjum i technikum pod okiem Pani Haliny Wesołek, nauczyciela historii, mogliśmy przypomnieć sobie biografię tego wielkiego Polaka i jego doniosłe zasługi dla Polski, między innymi to, że Dąbrowski był twórcą Legionów Polskich we Włoszech. Ten okres walk o wolność ojczyzny oraz wiary w to, że szybko odzyska ona niepodległość, to również czas powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która później – po redakcji tekstu – stała się jako „Mazurek Dąbrowskiego” hymnem Polski.

Następnie uczniowie klas pierwszych (gimnazjum, technikum i szkoły zawodowej) złożyli uroczyste ślubowanie.

 

 

Rota ślubowania brzmi:

"My - uczennice i uczniowie klas pierwszych - wstępujący w progi Zespołu Szkół im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą stajemy pod Sztandarem Szkoły - rozumiejąc doniosłość tej chwili - i w obecności Dyrekcji, Grona Nauczycielskiego, Rodziców oraz społeczności szkolnej uroczyście przyrzekamy:

  • uczciwie spełniać wszystkie obowiązki uczniowskie,
  • zachować postawę moralną i obywatelską godną ucznia Rzeczypospolitej Polskiej,
  • systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, w celu należytego przygotowania do dalszej nauki i pracy zawodowej oraz uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym,
  • ściśle przestrzegać przepisów regulujących porządek w szkole, szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi,
  • wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność,
  • pracować rzetelnie i systematycznie dla chwały i rozwoju przyszłości mojej Ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej,
  • unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu i godności ucznia Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, do którego społeczności należymy od tej chwili,

i mając w pamięci szlachetną postać patrona Szkoły - gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Polaka i dowódcę, ale przede wszystkim twórcę Legionów Polskich we Włoszech, przyrzekamy dbać o honor i wartości, które przyświecały walce legionistów, takie jak wolność i patriotyzm, ale także równość i braterstwo. Pamiętać bowiem trzeba, że do legionowych mundurów żołnierzy przyczepione były kokardy; na jednej z nich widniał napis: "Ludzie wolni są braćmi".

 

Oby pamięć o Patronie i wartościach, którym był wierny, towarzyszyła uczniom nie tylko w Dniu Patrona, ale także każdego dnia.