koncprofilaktyczny3pazdz18

więcej zdjęć ...

Podczas spotkania z młodzieżą Piotr Lubertowicz opowiadał o swoich doświadczeniach życiowych z okresu dzieciństwa, dorastania i pracy twórczej na scenie oraz o niebezpieczeństwach i pokusach czyhających na współczesnego człowieka (narkotyki, dopalacze, alkohol, przemoc, pościg za pieniądzem itp.). Artysta mówił i śpiewał o tym, jak nałóg niszczy to, co jest najcenniejsze – rodzinę, pracę, wartości duchowe. Piotr Lubertowicz podkreślał znaczenie przyjaźni. Wykonawca zwracał też uwagę na konieczność dokonywania rozsądnych wyborów w życiu, gdyż każda podjęta decyzja niesie za sobą konsekwencje – dobre lub złe, a wiara w siebie pozwoli znaleźć drogę wyjścia z problemu.

Poza walorami artystycznymi, spotkanie było cenną, zachęcającą młodzież do refleksji nad jakością swojego życia, lekcją. Jest to również doskonałe uzupełnienie szkolnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą umożliwił realizację tego programu, za co społeczność naszej szkoły składa serdeczne podziękowania.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog)