Uczniowie gimnazjum zaprezentowali piosenki i wiersze o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia. W konkursie swoje talenty wokalne oraz recytatorskie zaprezentowało 30 uczniów. W pierwszej części wystąpiły osoby śpiewające i recytujące po angielsku, a w drugiej - po niemiecku.

festiwalangniem17

więcej zdjęć ...

W jury konkursu zasiadali nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego ze szkół biorących udział w rywalizacji. Podczas ustalania werdyktu przez sędziów, uczestnicy udali się na przygotowany specjalnie dla nich poczęstunek. Zaszczyt ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i nagród zwycięzcom przypadł dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Mieście, panu Piotrowi Nowakowskiemu. Na zakończenie, wszyscy laureaci festiwalu, zostali poproszeni o ponowne zaprezentowanie zwycięskiego repertuaru.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Festiwal został zorganizowany przez panią Joannę Walczak - nauczyciela języka angielskiego oraz panią Małgorzatę Koterbę - nauczyciela języka niemieckiego we współpracy z pracownikami nowomiejskiej szkoły.