Fleszar przedstawił się publiczności swoim najpopularniejszym utworem ,,Kroplą deszczu’’, opowiedział też o sobie i swojej artystycznej drodze. Spotkanie oprócz charakteru czysto muzycznego, poruszało problemy związane z profilaktyką uzależnień. Wykonawca mówił młodzieży szkolnej o niebezpieczeństwach i zgubnych skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu czy zażywania narkotyków lub dopalaczy. Gabriel Fleszar ujął publiczność opowieściami zaczerpniętymi z własnego życia oraz historiami znanych mu osób uzależnionych. Na zakończenie muzyk zachęcał uczniów do podejmowania właściwych decyzji oraz do życia zgodnego z własnymi wartościami.

koncertgabrielafleszara16

więcej zdjęć ...

Spotkanie było cenną, szczerą i wzruszającą lekcją. Poza walorami artystycznymi, posiadało przede wszystkim edukacyjny charakter. Jest to doskonałe uzupełnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą umożliwił realizację tego programu, za co społeczność naszej szkoły składa serdeczne podziękowania.

Tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog szkolny), zdjęcia - Mikołaj Bąk