Celem spotkań było podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie środków potocznie zwanych dopalaczami oraz uświadomienie młodzieży skutków, jakie te środki wywołują w organizmie osoby, która je zażywa.

Podczas prelekcji wyemitowano film o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. W filmie wypowiadali się młodzi ludzie, którzy przedstawili historię inspirowaną autentycznymi wydarzeniami. W oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę aktorzy przygotowali widzom lekcję przestrogi przed zażywaniem dopalaczy i innych niebezpiecznych substancji.

Prowadzący - mł. asp. Edyta Kwietniewska oraz asp. sztab. Michał Szymurski - przekazali wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych wynikających z zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazali sposoby zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Uczniowie zachęcani byli do asertywnego reagowania w sytuacjach, gdy w ich towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i do stanowczego odmawiania, gdy ktoś do tego namawia. Zaapelowano do młodych ludzi, aby nie kupowali i nie zażywali żadnych substancji tego rodzaju.

profilaktyka15

 

W ramach działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2015 dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz udziału w ogólnopolskim przedsięwzięciu profilaktycznym: „Narkotyki? To mnie nie kręci!” uczestnicy spotkania otrzymali ulotki z ważnymi informacjami - również o tym, gdzie można szukać pomocy i jak postępować w sytuacji problemowej spowodowanej dopalaczami.

Atmosfera panująca podczas wszystkich spotkań świadczy o dużym zainteresowaniu uczniów tą tematyką. Należy mieć nadzieję, że wzbogacona wiedza i większa świadomość sprawią, iż młodzież nie będzie ryzykowała utratą własnego życia oraz skutecznie będzie unikała kontaktu z dopalaczami i narkotykami.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą za współpracę i pomoc w realizacji działań profilaktycznych na terenie naszej placówki.