Uczennica klasy II technikum – Milena Piasecka – otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które rokrocznie przyznaje Premier polskiego rządu jednemu uczniowi z każdej szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym, który w minionym roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Ubiegłoroczną stypendystką była Anita Duda kształcąca się w zawodzie technik ekonomista  - wówczas uczennica klasy drugiej.

Tegoroczna uroczystość odbyła się dnia 24 listopada w auli Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Listy gratulacyjne w imieniu Premier Ewy Kopacz wręczali Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek oraz Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetniły wspaniałymi występami uczennice z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu.

Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy jej, aby skutecznie rozwijała swoje talenty i zdolności.