baner nabor bs 24-25

Dokumenty dla kandydatów do I klasy Branżowej szkoły I stopnia

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły: Nowe Miasto nad Wartą, ul. Szkolna 1. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Podanie zawiera część, którą powinien wypełnić zakład pracy, w którym będą realizowane zajęcia praktyczne.

Wydrukowane dokumenty można też otrzymać w sekretariacie szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

baner aktualnosci

punktLaboratoria przyszłości

30 sierpnia 2022 r.

logo-Laboratoria Przyszłosci poziom kolor

Nasza szkoła uczestniczy w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie na zakup wyposażenia technicznego wspomagajacego kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Kwota wsparcia to 60 000 zł.

W ramach programu zostały zakupione: drukarka 3D wraz z edytorem i biblioteką projektów, klocki do nauki programowania dla klas 1-3 i klas 4-8, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza z gorącym powietrzem, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, aparat cyfrowy do robienia zdjęć i nagrywania filmów, statyw do aparatu i kamery, mikrofon kierunkowy, mikroporty z akcesoriami, długopisy 3D, wizualizer, mikroskopy, teleskop. 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas lekcji, przede wszystkim informatyki, biologii, geografii, podczas kółek rozwijającyh zainteresowania uczniów, np. kółka programowania, przy realizacji treści z zakresu doradztwa zawodowego, jak też w czasie przygotowania i realizacji uroczystości szkolnych oraz innych przedsięwzięć scenicznych, takich jak przredstawienia, spektakle, festiwale oraz tworzenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej z tych przedsięwzięć.

 Informacja o programie


[item title="Uroczys ...
Utworzone: 01 September 2019
7. Wydarzenia w skrócie 2018/2019
(Uncategorised)
... zowanie uroczystości zwanej Ostatkami. Początki tej tradycji sięgają czasów, kiedy w Nowym Mieście nad Wartą była jeszcze szkoła podstawowa. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, ponieważ po wielu latach ...
Utworzone: 09 September 2018
8. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
(Aktualności)
... zasadniczej szkoły zawodowej. więcej zdjęć ... Dyrektor Piotr Nowakowski powitał zgromadzonych na uroczystości rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników nowomiejskiej szkoły - w sposób szczególny ...
Utworzone: 12 September 2017
9. Wydarzenia w skrócie 2017/2018
(Uncategorised)
... enia Konstytucji 3-go Maja - 9 maja 2018 r."] Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbyła się tradycyjnie na Placu 700-lecia w Nowym Mieście nad Wartą. Pierwszy raz w naszej uroczys ...
Utworzone: 10 September 2017
10. Zjazd absolwentów 2016
(Uncategorised)
Lista osób, które będą uczestniczyły w uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia szkoły i zjeździe absolwentów Na czerwono zaznaczono osoby, które wezmą udział w balu.  Rok ukończenia ...
Utworzone: 07 September 2016
11. Wydarzenia w skrócie 2016/2017
(Uncategorised)
... m 2016/2017 - 23 czerwca 2017 r."] Uroczystość odbyła się w hali widowisko-sportowej naszej szkoły. Dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie zosta ...
Utworzone: 02 September 2016
12. Ta jedyna - Dzień Kobiet
(Aktualności)
... ustynią, z Wami świat może być rajem” - takimi oto słowami uczniowie naszej szkoły powitali zebrane w hali widowiskowo-sportowej Panie oraz wszystkich przybyłych gości na uroczystość z okazji Dnia Kobiet,  ...
Utworzone: 15 March 2016
13. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
(Aktualności)
... w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Tegoroczna uroczystość odbyła się dnia 30 listopada w auli Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu. Listy gratulacyjne ...
Utworzone: 11 December 2015
14. Wydarzenia w skrócie 2015/2016
(Uncategorised)
[item title="Uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2015/2016 - 24 czerwca 2016 r."] Uczniów zapraszamy do szkoły na godz. 815. Dowozy do szkoły wg planu. Przebieg uroczystości ...
Utworzone: 31 August 2015
15. Dzień Kobiet
(Aktualności)
6 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście. Uczniowie gimnazjum uczestniczący w zajęciach artystycznych zaprezestowali swoje umiejętności teatralne, ...
Utworzone: 10 March 2015
16. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
(Aktualności)
... dziedzinach co najmniej dobre. Ubiegłoroczną stypendystką była Anita Duda kształcąca się w zawodzie technik ekonomista  - wówczas uczennica klasy drugiej. Tegoroczna uroczystość odbyła się ...
Utworzone: 01 December 2014
17. Wydarzenia w skrócie 2014/2015
(Uncategorised)
... nia obowiązków pocztu sztandarowego uczniom klas drugich. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Pan Aleksander Podemski.   [/item]   [item title="Zawody sportow ...
Utworzone: 03 September 2014
18. Rywalizacja międzyklasowa
(Uncategorised)
... uroczystości szkolnych lub apeli w obecności wszystkich uczniów. W bieżącym roku szkolnym miało to miejsce przy okazji pokazu talentów zorganizowanego w pierwszym dniu wiosny. Rozgrywki są traktowane ...
Utworzone: 26 March 2014
19. Polonez
(Uncategorised)
Wieloletnią już tradycją naszego gimnazjum jest organizowanie uroczystości zwanej OSTATKAMI GIMNAZJALNYMI. Jest to uroczystość wzorowana na studniówce, w której uczestniczą uczniowie klas trzecich. Organizacją ...
Utworzone: 25 March 2014
20. Taniec nowoczesny
(Uncategorised)
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach z tańca nowoczesnego. Nabyte umiejętności prezentują rodzicom, podczas uroczystości szkolnych - ostatnio z okazji Dnia kobiet i podczas pokazu talentów, jak też ...
Utworzone: 25 March 2014