8 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka klas III gimnazjum. Celem wyjazdu było poznanie miejsc i ludzi związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

W Mieszkowie odbyliśmy wędrówkę śladami gen. Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy zrywu powstańczego. Naszym przewodnikiem był Pan Wojciech Koterba – założyciel Mieszkowskiej Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Stanisława Taczaka.

 

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej: „Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim – 1918-1919.”

Po jej zakończeniu – uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją muzealną. Szczególną uwagę zwróciły eksponaty rodem z Nowego Miasta.

 

Wyjazd ten został zorganizowany w ramach realizowanego przez szkołę Programu Wychowawczego. Kolejne klasy trzecie gimnazjum będą miały także możliwość odbycia podobnej lekcji historii.