Dzień przedsiębiorczości to ogólnopolski program organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Przez udział w programie uczniowie mają możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowaniu swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskaniu informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania dalszego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznaniu się z organizacją i zarządzaniem firmą lub instytucją.

dzienprzedsiebiorczosci14

więcej zdjęć ...

Tegoroczna, jedenasta już edycja Dnia przedsiębiorczości odbyła się 2 kwietnia, a miejscem praktyk dla uczennic z klasy II Technikum ekonomicznego było Biuro Organizacyjno - Administracyjne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. O godz. 900 odbyło się spotkanie z Dyrektorem Generalnym WUW panią Bogumiłą Stanecką oraz Dyrektorem Biura Organizacyjno – Administracyjnego panią Henryką Kocik oraz dyrektorami wszystkich oddziałów funkcjonujących w ramach Biura. Przedstawiono strukturę organizacyjną urzędu oraz jego podstawowe zadania, a następnie skierowano uczennice na poszczególne stanowiska w oddziale zarządzania zasobami ludzkimi, zamówień publicznych, obsługi finansowo – księgowej oraz obiegu dokumentów, gdzie do godz. 1300 wykonywały powierzone im zadania. Na zakończenie praktyk odbyło się spotkanie podsumowujące, gdzie wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrazili swoje uwagi i spostrzeżenia. Pracownicy WUW byli bardzo zadowoleni z przygotowania teoretycznego jak i zapały do pracy „młodych ekonomistek” wyrażając tym samym chęć współpracy w kolejnych edycjach Dania przedsiębiorczości.