Dziewczęta z klas drugich gimnazjum zorganizowały biwak dla swoich kolegów z okazji „DNIA CHŁOPCA”. W szkole tego wieczoru było zabawnie:  konkurs wiązania krawatów, karaoke, dyskoteka, gry sportowe oraz pyszny TORT. Razem z nami bawiło się kilkoro uczniów z Francji.

 

                


                  

Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawcy: pani Iwona Czeszyk i pan Grzegorz Kasprzak. Wspomagali ich pani Justyna Kasprzak i pan Piotr Czeszyk. Dziękujemy za pomoc.

 

Tekst i zdjęcia - Iwona Czeszyk (nauczyciel wychowania fizycznego)