plakat szczepienia

punktBoisko otwarte dla mieszkańców

boisko

Na terenie nowomiejskiej szkoły oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Z nowego obiektu można korzystać od poniedziałku do soboty w godz. od 1000 do 2000.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

punktStypendia i nagrody

Do dnia 31 lipca br. można składać wnioski na uzyskanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Szczegółowe informacje (w tym kryteria, jakie należy spełnić) znajdują się na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Tutaj też dostępny jest wniosek o przyznanie stypendium.

8 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka klas III gimnazjum. Celem wyjazdu było poznanie miejsc i ludzi związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

W Mieszkowie odbyliśmy wędrówkę śladami gen. Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy zrywu powstańczego. Naszym przewodnikiem był Pan Wojciech Koterba – założyciel Mieszkowskiej Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Stanisława Taczaka.

 

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej: „Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim – 1918-1919.”

Po jej zakończeniu – uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją muzealną. Szczególną uwagę zwróciły eksponaty rodem z Nowego Miasta.

 

Wyjazd ten został zorganizowany w ramach realizowanego przez szkołę Programu Wychowawczego. Kolejne klasy trzecie gimnazjum będą miały także możliwość odbycia podobnej lekcji historii.