profilaktyka12wrz18

więcej zdjęć ...

W środę, 12 września 2018 roku, w naszej szkole przeprowadzone zostały pogadanki edukacyjno-profilaktyczne. Podczas spotkań z uczniami klas: pierwszej, drugiej, czwartej i piątej szkoły podstawowej mł. asp. Tomasz Grzelczak omówił zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomniał o konieczności zwracania uwagi na bezpieczeństwo w SIECI oraz przestrzegał przed innymi zagrożeniami – także przed spożywaniem nieznanych środków i substancji. Prowadzący zachęcał do unikania przemocy w relacjach koleżeńskich oraz kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych.

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań i dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką pogadanek.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Dzielnicowemu Gminy Nowe Miasto nad Wartą - mł. asp. Tomaszowi Grzelczakowi - za współpracę i pomoc w realizacji działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog szkolny)