profilaktyka17

Tematyka zajęć dla uczniów klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej obejmowała zasady bezpiecznej zabawy oraz sposób zachowania się dzieci w kontaktach z osobami obcymi. Prowadząca przypomniała również numery telefonów alarmowych i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas spotkań z uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej, klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy pierwszej szkoły branżowej omówione zostały nowe zjawiska zagrażające dobrom osobistym w SIECI. Sierżant Natalia Nowak w sposób szczególny zwróciła uwagę na CYBERPRZEMOC, przytoczyła przykłady, skutki oraz możliwe konsekwencje prawne. Prowadząca zachęcała młodzież do rozważnego i odpowiedzialnego korzystania z SIECI.

Zajęcia były pouczające. Dzieci i młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniach, zadawały wiele pytań związanych z tematem.

Należy wspomnieć, że w ramach działań profilaktycznych prowadzonych w naszej szkole, w listopadzie (16.11.2017 roku) odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas: pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły branżowej z dzielnicowym mł. asp. Tomaszem Grzelczakiem, podczas którego omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. oraz pracownikom Posterunku w Nowym Mieście nad Wartą za współpracę i pomoc w realizacji działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog)