profilaktykawrzesien

Uczniom klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej przybliżone zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówiono i zademonstrowano prawidłowy sposób przechodzenia pieszych przez jezdnię i przez przejścia dla pieszych oraz poprawne poruszanie się poboczem drogi. Prowadząca zajęcia przypomniała też o konieczności zwracania uwagi na bezpieczeństwo w SIECI, która jest nie tylko miejscem rozrywki, ale także szeregu zagrożeń. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań i obejrzały krótkie filmy edukacyjne związane z tematem zajęć.

Celem spotkań z uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej, klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy pierwszej szkoły branżowej było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność i konsekwencje prawne, z którymi może zetknąć się młodzież w określonych sytuacjach. Sierżant Natalia Nowak, wykorzystując przygotowaną prezentację, wyjaśniała uczniom istotne pojęcia zawarte w kodeksach (nieletni, małoletni, młodociany, czyn karalny, demoralizacja itp.) oraz podawała przykłady działań, jakie wobec nieletniego może podjąć sąd rodzinny.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i podkreślała, że były one pouczające, ale zbyt krótkie Sierżant Natalia Nowak zaproszona została do naszej placówki na następne spotkania edukacyjno-profilaktyczne w listopadzie.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. za współpracę i pomoc w realizacji działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog)