kiermasz-plakat

W wyniku reformy systemu edukacji przeprowadzanej w naszym kraju, do Nowego Miasta wróciła szkoła podstawowa. W tym roku Zespół Szkół obejmuje:

  • szkołę podstawową prowadzącą klasy gimnazjum,
  • technikum,
  • branżową szkołę I stopnia prowadzącą klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

rozpoczecieroku17-18

więcej zdjęć ...

Dyrektor Piotr Nowakowski powitał zgromadzonych na uroczystości rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników nowomiejskiej szkoły - w sposób szczególny zaś uczniów i rodziców szkoły podstawowej. Na starcie nowego roku szkolnego zachęcił uczniów do systematycznej pracy. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny odbyła się w niedzielę 3 września. Wtedy też miało miejsce poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wychowawcami klas rozpoczynających naukę w naszej szkole są: pani Renata Janicka - klasa 1 sp, pani Małgorzata Kuderska-Paszkiewicz - klasa 4 sp, pani Joanna Nowakowska - klasa 7 sp. Wychowawcą klasy 1 branżowej szkoły I stopnia jest pan Krzysztof Szczotka.

W naszej szkole od września tego roku funkcjonowanie rozpoczną też szkoły dla dorosłych: liceum ogólnokształcące i szkoły policealne.