dzienziemi17

więcej zdjęć ...

Wszystko rozpoczęło się od bicia rekordu w czytaniu w jednym momencie. W akcji wzięli udział uczniowie i nauczyciele – razem ok. 200 osób.

Następnie drużyny reprezentujące poszczególne klasy przystąpiły do rywalizacji na trasie gry terenowej, podczas której zbierały punkty za wykonane zadania. Znaczenie miał też czas ich wykonania. Nad przebiegiem tej części czuwali uczniowie technikum. Każda klasa wystawiła po 3 drużyny. Grę terenową wygrała klasa IIb. Na zakończenie tej części uczniowie upiekli kiełbaski w ognisku.

Później na boisku sportowym rozegrano Wiosenny Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Uczniowie przystąpili do rywalizacji w konkurencjach o intrygujących nazwach: rzut nolem, gibki ziom, sztafeta balonowa, sztafeta przebierana, bieg na 3 nogach, bez kija nie podchodź . Wszyscy bawili się świetnie. Rywalizację sportową wygrali uczniowie klasy IIIb.

Przygotowaniem tego dnia zajmowali się: pani Wiesława Łuczak, pani Joanna Nowakowska, pani Iwona Czeszyk oraz pan Piotr Czeszyk. W realizacji wspierali ich wychowawcy i nauczyciele. Szczególne podziękowania należą się Nadleśnictwu Jarocin za wyrażenie zgody na przeprowadzenie tej imprezy plenerowej. Podziękowania składamy panu Markowi Łuczakowi, który ze strony Nadleśnictwa Jarocin pomagał nam zrealizować zaplanowane działania i czuwał nad naszym bezpieczeństwem.