W czwartek 17 listopada, w ramach działań profilaktycznych i prewencyjnych zapobiegających cyberprzemocy i uzależnieniom, rodzice uczniów klas pierwszych gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. – sierżant Natalią Nowak.

Celem spotkania było podniesienie świadomości odnośnie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia oraz Internet i telefonia komórkowa.

Jako zagrożenia wynikające z cyberprzemocy i dotykające w tym zakresie młodzież prowadząca wskazywała: robienie komuś zdjęć lub nakręcanie filmów bez jego zgody, podszywanie się pod kogoś w sieci, rozsyłanie lub publikowanie obraźliwych i ośmieszających tekstów, zdjęć, filmów oraz dokuczanie, obrażanie, grożenie w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego.

profilaktykarodzice16

Uczestnicy spotkania usłyszeli też ostrzeżenie przed podawaniem w sieci nazwisk, adresów, wysyłaniem zdjęć itp. bez zachowania podstawowych środków ostrożności.

Sierżant Natalia Nowak przypominała rodzicom o zasadach zakładania kont na portalach społecznościowych przez dzieci, o konieczności zapoznawania się z obowiązującymi regulaminami, a także zachęcała rodziców do interesowania się działaniami dzieci w sieci.

W drugiej części spotkania omówiony został temat uzależnień, a w szczególności kwestia narkotyków i dopalaczy. Dopalacze to grupa różnych substancji o działaniu psychoaktywnym, silnie wpływających na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowanie człowieka. Sierżant Natalia Nowak podkreślała, że bardzo często producenci tych specyfików informują, iż jest to produkt kolekcjonerski, nie do spożycia przez ludzi. Okazuje się, że są to środki niebezpieczne, a zażywanie ich niesie za sobą groźne konsekwencje. Rodzice usłyszeli przykłady sygnałów, jakie mogą świadczyć o tym, że dziecko znajduje się pod działaniem substancji psychoaktywnej.

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli przygotowaną dla nich ekspozycję. Atmosfera panująca podczas spotkania świadczy o zainteresowaniu rodziców tą tematyką. Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. za współpracę i pomoc w realizacji działań zawartych w Programie wychowawczym i Programie profilaktycznym naszej placówki.

Spotkanie zorganizowała pani Małgorzata Jędrzak - pedagog szkolny.

Tekst i zdjęcia - Małgorzata Jędrzak