kiermasz-plakat

Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się rokrocznie, w ostatni piątek września. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę, mają okazję nadrobić zaległości i zamieniają się w egzaminatorów.

W szkole sprawdzali swoją znajomość tabliczki mnożenia uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Patrole uczniowskie przepytały około 50 osób, wśród których znaleźli się: pan Dyrektor i pani Wicedyrektor, panie sprzątaczki i pan Woźny. Większość z nich otrzymała certyfikaty i odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

tabliczkamnozenia16

więcej zdjęć ...

Pod hasłem „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają?” specjalna grupa asystentów, zaopatrzona w losy, przeprowadzała ustny sprawdzian dla dorosłych na terenie naszej wsi. Uczniowie odwiedzili Urząd Gminy, Gminny Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół oraz Bank Spółdzielczy. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji i poddali się egzaminowi z tabliczki mnożenia, który zdali bardzo dobrze.

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Liczymy na to, że przez rok wszyscy poćwiczą i podczas następnych obchodów będzie można rozdać jeszcze więcej certyfikatów i odznak.

Koordynatorem ŚDTM była pani Justyna Kasprzak – nauczycielka matematyki.