"Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy..."

dzienliczbypi

więcej zdjęć ...

Tak o tej tajemniczej liczbie pisała nasza noblistka, Wisława Szymborska. Święto tej niepoznanej do końca liczby było wspaniałą okazją do zaakcentowania jej ogromnej roli w życiu człowieka. Dzień Liczby Pi miał charakter rywalizacji międzyklasowej. Po przypomnieniu najważniejszych faktów i podaniu kilku ciekawostek dotyczących liczby Pi, uczniowie przystąpili do wykonywania zadań. Najpierw obejrzeli film, na podstawie którego mieli odpowiedzieć na kilka pytań. Następnie zostali podzieleni na kilka grup, z których każda miała do wykonania inne zadanie. Jedni uczniowie wykonywali plakat, inni nawlekali koraliki zgodnie z kolejnymi cyfrali rozwinięcia liczby pi oraz układali wiersze o tej liczbie, a jeszcze inni pisali cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi na papierze toaletowym.

Po ocenie pracy uczniów i podliczeniu punktów okazało się, że najlepszy wynik osiągnęła klasa IIa, drugie miejsce zajęła klasa IIb, a trzecie ex aequo klasy IIIa i IIIb. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Dzień liczby Pi zorganizowała i przeprowadziała pani Justyna Kasprzak - nauczycielka matematyki.

tekst i zdjęcia - pani Justyna Kasprzak