Prawa Człowieka jako niezbywalne i przysługujące każdemu człowiekowi w chwili narodzin były tematem prezentacji i warsztatów, jakie odbyły się w naszej szkole 17 grudnia 2015 roku w związku z przypadającą na 10 grudnia 65. Rocznicą Uchwalenia Rezolucji Praw Człowieka.

Adresatami zajęć byli uczniowie klas ponadgimnazjalnych, którzy najpierw obejrzeli przygotowane przez starszych kolegów prezentacje, wzięli udział w dyskusji na temat Praw Człowieka i ich respektowania we współczesnym świecie, następnie udali się na warsztaty, podczas których mieli za zadanie wybrany przez siebie punkt rezolucji przedstawić w dowolnej formie plastycznej.

Zajęcia okazały się bardzo interesujące i twórcze tak dla samych uczniów jak i przygotowujących je nauczycielek: pani Magdaleny Florczak i pani Joanny Nowakowskiej.

Wszystkie wykonane przez uczniów plakaty zostały zaprezentowane w holu szkoły, a ich pomysłowość i sposób wykonania spotkały się z dużym zainteresowaniem oglądających i zostały wysoko ocenione przez innych uczniów.

Tekst - Joanna Nowakowska