O godzinie 1300 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu językowego. Musieli wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz znajomością słownictwa i gramatyki angielskiej. Najliczniej reprezentowane były klasy drugie gimnazjum i to właśnie reprezentanci tych klas okazali się najlepiej przygotowani. Konkurs zorganizowała pani Joanna Walczak.

szkkonjang15

Oto wyniki konkursu:

1 miejsce - Natalia Mróz (klasa 2A)
2 miejsce - Martyna Płonka (klasa 2B)
3 miejsce - Adam Gołembniak (klasa 2A)

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, a pozostałych uczniów zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności językowych i udziału w kolejnych konkursach, które odbędą się już niebawem.