Uczennica klasy III technikum – Milena Piasecka – już po raz drugi otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które rokrocznie przyznaje Premier polskiego rządu jednemu uczniowi z każdej szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym, który w minionym roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

stypendiumprm15

Tegoroczna uroczystość odbyła się dnia 30 listopada w auli Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu. Listy gratulacyjne w imieniu Premier Ewy Kopacz wręczali Dorota Kinal - Wicewojewoda Wielkopolski i Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnili wspaniałymi występami uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy, aby dalej skutecznie rozwijała swoje talenty i zdolności.

Tekst - Joanna Nowakowska