Mł. asp. Edyta Kwietniewska oraz asp. sztab. Michał Szymurski informowali rodziców o narkotycznym działaniu dopalaczy oraz o tym, jakie spustoszenie powodują one w organizmie młodego człowieka. Rodzicom przedstawiono również zwiastun filmu emitowanego uczniom naszej szkoły we wrześniu.

Policjanci zwracali uwagę na obniżający się wiek narkotykowej inicjacji i zalecali rodzicom czujność oraz obdarzanie nastolatków zaufaniem połączonym z wyważoną kontrolą tego co, gdzie i z kim robią ich dzieci.

W ramach działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2015 dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz udziału w ogólnopolskim przedsięwzięciu profilaktycznym: „Narkotyki? To mnie nie kręci!” rodzice otrzymali ulotki z ważnymi informacjami - również o tym, gdzie można szukać pomocy i jak postępować w sytuacji problemowej spowodowanej dopalaczami.

profilaktykarodzice15

Atmosfera panująca podczas spotkania świadczy o dużym zainteresowaniu rodziców tą tematyką. Należy mieć nadzieję, że podejmowane działania profilaktyczne w tym zakresie będą skuteczne.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Celem spotkania było omówienie zagadnień istotnych przy wyborze zawodu, a co się z tym wiąże - dalszej drogi kształcenia. Prelekcja dla rodziców jest jednym z działań mających przygotować tegorocznych absolwentów gimnazjum do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W najbliższym czasie również trzecioklasiści wezmą udział w warsztatach z zakresu orientacji zawodowej.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą za współpracę i pomoc w realizacji działań zawartych w Programie wychowawczym i Programie profilaktycznym naszej placówki.

Organizacją spotkań zajęła się pani pedagog Małgorzata Jędrzak.

Tekst - Małgorzata Jędrzak