Na wstępie nasz gość omówił krótko zagadnienia związane z przejawami demoralizacji, czynami zabronionymi, wykroczeniami, czynami karalnymi oraz ze statusem zawodu nauczyciela (funkcjonariusz publiczny).

Celem głównym spotkania było podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą Internet i telefonia komórkowa.

Asp. sztab. M. Szymurski przestrzegał przed podawaniem w sieci własnych nazwisk, adresów, wysyłaniem swoich zdjęć, a w szczególności odradzał spotykania się w świecie realnym z osobami poznanymi w sieci bez zachowania podstawowych środków ostrożności. Przypominając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu funkcjonariusz wskazywał na konieczność dbania o własną prywatność na portalach społecznościowych oraz zabezpieczania własnych kont internetowych i haseł. Jako zagrożenia dotykające w tym zakresie młodzież, prowadzący spotkanie wymienił: dokuczanie, obrażanie, przezywanie, straszenie, grożenie, robienie komuś zdjęć lub nakręcanie filmów bez jego zgody, podszywanie się pod kogoś w sieci, rozsyłanie oraz publikowanie obraźliwych i ośmieszających tekstów, zdjęć, filmów w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego.

cyberprzemoc15

Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że grożąc komuś lub obrażając kogoś łamią prawo. Funkcjonariusz omówił konsekwencje i skutki stosowania przemocy w sieci. Przestrzegał też, iż cyberprzemoc może doprowadzić np. do załamania psychicznego, a nawet do prób samobójczych. Uczestnicy spotkania poinformowani zostali o tym, gdzie można szukać pomocy i wsparcia oraz jak postępować, gdy już padnie się ofiarą cyberprzemocy.

Młodzież z w skupieniu słuchała wypowiedzi gościa i oglądała przygotowaną prezentację, a atmosfera panująca w sali świadczyć może o dużym zainteresowaniu uczniów tą tematyką. Należy mieć nadzieję, że uczniowie z naszej szkoły w sposób odpowiedzialny będą korzystać z Internetu i telefonii komórkowej.

Inicjatorem i organizatorem spotkania była pani Małgorzata Jędrzak - pedagog szkolny.

Tekst - Małgorzata Jędrzak, zdjęcia - Małgorzata Paszkiewicz.