28 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum udali się w „historyczną” podróż śladami gen. Stanisława Taczaka, który był pierwszym dowódcą zrywu powstańczego.

Historię jego życia i dokonań przedstawił nam pan Wojciech Koterba, który był także naszym przewodnikiem po Mieszkowie. Pan Wojciech jest miłośnikiem Powstania Wielkopolskiego, inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z popularyzacją wiedzy dotyczącej Powstania Wielkopolskiego i gen. Stanisława Taczaka. Jest on również założycielem Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka.

W Mieszkowie odwiedziliśmy cmentarz, na którym znajduje się grób rodziców generała Taczaka, następnie udaliśmy się pod pomnik generała stojący na mieszkowskim rynku oraz do Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego urządzonej w tutejszej szkole podstawowej. W muzeum regionalnym w Jarocinie wzięliśmy udział w lekcji muzealnej pt. „Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim – 1918-1919.”

powstaniewielkopolskie14

więcej zdjęć ...

Przy okazji pobytu w Jarocinie odwiedziliśmy muzeum Spichlerz Polskiego Rocka - nowoczesne, multimedialne muzeum muzyki rockowej. Mogliśmy tam obejrzeć bogatą dokumentację fotograficzną wykonaną podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych fotografów, amatorów, a także przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Mogliśmy też zapoznać się z nagraniami muzycznymi i filmowymi z koncertów, jakie odbyły się w stolicy polskiego rocka, bo za taką właśnie uważany był Jarocin.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego. Organizatorem była Pani Halina Wesołek a opiekę nad uczestnikami sprawowali wychowawcy klas trzecich.