baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

Dziewczęta z klas drugich gimnazjum zorganizowały biwak dla swoich kolegów z okazji „DNIA CHŁOPCA”. W szkole tego wieczoru było zabawnie:  konkurs wiązania krawatów, karaoke, dyskoteka, gry sportowe oraz pyszny TORT. Razem z nami bawiło się kilkoro uczniów z Francji.

 

                


                  

Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawcy: pani Iwona Czeszyk i pan Grzegorz Kasprzak. Wspomagali ich pani Justyna Kasprzak i pan Piotr Czeszyk. Dziękujemy za pomoc.

 

Tekst i zdjęcia - Iwona Czeszyk (nauczyciel wychowania fizycznego)