baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

Rankiem 12 września 2013 roku uczniowie klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej wraz z wychowawcami, Panem Wojciechem Wiśniewskim oraz Panem Krzysztofem Szczotką, a także z nauczycielem j. polskiego, Panią Magdaleną Florczak, wyruszyli na wycieczkę rowerową. Celem, do którego grupa chciała dotrzeć, był Pałac w Śmiełowie, w którym mieści się Muzeum im. Adama Mickiewicza. Droga pośród naszych miejscowości, pól i lasów upłynęła bardzo przyjemnie.

 

O 1000 rozpoczęło się zwiedzanie sal pałacu. Pani przewodnik przedstawiała informacje dotyczące zarówno tego miejsca, jak i ludzi, którzy tu - na przestrzeni wieków - przebywali. Najwięcej ciekawostek i eksponatów muzealnych związanych jest z życiem i twórczością Adama Mickiewicza, wieszcza romantycznego, który gościł u Gorzeńskich, właścicieli Śmiełowa, w 1831 roku. Po bardzo ciekawej lekcji muzealnej uczniowie mogli pospacerować po parku, który otacza pałac.