baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

8 listopada 2013 r. odbyła się wycieczka klas III gimnazjum. Celem wyjazdu było poznanie miejsc i ludzi związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

W Mieszkowie odbyliśmy wędrówkę śladami gen. Stanisława Taczaka – pierwszego dowódcy zrywu powstańczego. Naszym przewodnikiem był Pan Wojciech Koterba – założyciel Mieszkowskiej Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Stanisława Taczaka.

 

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej: „Udział mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim – 1918-1919.”

Po jej zakończeniu – uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją muzealną. Szczególną uwagę zwróciły eksponaty rodem z Nowego Miasta.

 

Wyjazd ten został zorganizowany w ramach realizowanego przez szkołę Programu Wychowawczego. Kolejne klasy trzecie gimnazjum będą miały także możliwość odbycia podobnej lekcji historii.