baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczym i Programie profilaktycznym szkoły dla rodziców naszych uczniów przygotowaliśmy dwie prelekcje. O godz. 17.00, w pracowni multimedialnej, rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum rozpoczęli spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Celem spotkania było omówienie zagadnień istotnych przy wyborze zawodu, a co się z tym wiąże - dalszej drogi kształcenia. 

Prelekcja dla rodziców jest jednym z działań mających przygotować tegorocznych absolwentów gimnazjum do świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 12 listopada trzecioklasiści wezmą udział w warsztatach z zakresu orientacji zawodowej prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

      

W tym samym czasie rodzice pozostałych uczniów, w hali widowiskowo-sportowej, wysłuchali prelekcji prowadzonej przez sierż. sztab. Edytę Kwietniewską. Spotkanie miało charakter szkolenia w zakresie poznawania zjawiska sięgania przez dzieci i młodzież po narkotyki. Zajęcia wzbogacone były pokazem. Asp. Piotr Pawlak zaprezentował „walizkę narkotykową”, w której w przezroczystych pojemnikach rodzice zobaczyć mogli, jak wyglądają substancje odurzające i jakie przedmioty są wykorzystywane do ich zażywania.

 


Spotkanie z policjantami zorganizował pan Łukasz Matuszak - wolontariusz wspomagający działania wychowawców i pedagoga szkolnego, który również zabrał głos w temacie środków odurzających.
Potem rodzice udali się na spotkania z wychowawcami.