wreczenie swiadectw

baner nabor do bs

ulotka 21-22

Wyniki wyborów są znane. Teraz odbędzie się pierwsze zebranie członków nowego SU, wybranych przez ogół uczniów w wyborach tajnych i powszechnych. Podczas spotkania inaugurującego pracę nowego Samorządu Uczniowskiego jego członkowie, poprzez głosowanie, obsadzą poszczególne funkcje.

Zebrania SU odbywają się w każdą pierwzą środę miesiąca o godz. 1240 w sali nr 2. Zebrania będą też zwoływane w razie potrzeby na bieżąco.

Gremium SU zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz aktywnego wsparcia w pracach i realizacji uczniowskich przedsięwzięć.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tomasz Szczotka (klasa 5 sp) - Przewodniczący,

Karolina Idziaszek (klasa 5sp) - Zastępca przewodniczącego,

Bartosz Bąk (klasa 8 sp) - Sekretarz,

Konrad Budzyn (klasa 5 sp) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Marta Szymczak (klasa 3B gimnazjum) - Przewodnicząca,

Anastazja Gołembniak (klasa 3A gimnazjum) - Zastępca przewodniczącego,

Piotr Wojcieszak (klasa 3B gimnazjum) - Sekretarz,

Eryk Kowalski (klasa 4 technikum) - Rzecznik Praw Ucznia.

Zgodnie z wolą ogółu uczniów wyrażoną w głosowaniu, funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym pełni pani Joanna Nowakowska.

Świetlica szkolna na jeden dzień zamieniła się w lokal wyborczy - 26 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy rozpoczęto kampanię wyborczą – zgłaszanie kandydatów oraz przedstawianie programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.

Gratulujemy wszystkim, których uczniowie obdarzyli zaufaniem delgując ich do objęcia funkcji w Samorządzie Uczniowskim i życzymy im sukcesów w działalności na rzecz całej szkolnej społeczności!