WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE

POWIAT: ŚREDZKI

GMINA: NOWE MIASTO NAD WARTĄ

9 października 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie członków nowego SU, wybranych przez ogół uczniów w wyborach tajnych i powszechnych. Podczas spotkania inaugurującego pracę nowego Samorządu Uczniowskiego jego członkowie, poprzez głosowanie, obsadzili poszczególne funkcje.

Harmonogram spotkań w trakcie ustalania.

Zebrania będą też zwoływane w razie potrzeby na bieżąco.

Gremium SU zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz aktywnego wsparcia w pracach i realizacji uczniowskich przedsięwzięć.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Marta Barcik (klasa 3A) - Przewodnicząca,

Maja Nawrocka (klasa 2B) - Zastępca przewodniczącej,

Zuzanna Orwat (klasa 3B) - Sekretarz,

Bartosz Kantek (klasa 2A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Mikołaj Parus (klasa 1BS) - Przewodniczący,

Marcin Hyżyk (klasa 4T) - Zastępca przewodniczącego,

Eryk Kowalski (klasa 3T) - Sekretarz,

Martyna Kaźmierczak (klasa 3T) - Rzecznik Praw Ucznia.

Zgodnie z wolą ogółu uczniów wyrażoną w głosowaniu, funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym pełni pani Joanna Nowakowska.

Świetlica szkolna na jeden dzień zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy rozpoczęto kampanię wyborczą – zgłaszanie kandydatów oraz przedstawianie programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO KLASY I

Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Wartą ogłasza nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2017/2018. Podania składać należy w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Szkolnej 1. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Dokumenty do pobrania:

Wnioski można też otrzymać w kancelarii Przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście nad Wartą lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 


 

DO KLASY IV i VII

Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą, a obecnie uczęszczjących do klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej w Klęce, proszeni są o złożenie podań w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą.

Dokumenty do pobrania:

Podanie można też otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

Zebrania SU gimnazjum odbywać się będą w poniedziałki o godz. 7.30 w sali nr 2. Terminy spotkań w pierszym półroczu: 7 listopada 2016, 5 grudnia 2016, 2 stycznia 2017.

Zebrania SU oddziałów ponadgimnazjalnych odbywać w czwartki o godz. 7.30 w sali nr 2. Terminy spotkań w pierszym półroczu: 10 listopada 2016, 8 grudnia 2016, 5 stycznia 2017.

Zebrania będą też zwoływane w razie potrzeby na bieżąco.

Gremium SU zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz aktywnego wsparcia w pracach i realizacji uczniowskich przedsięwzięć.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Natalia Nawrocka (klasa 3A) - Przewodnicząca,

Wiktoria Stróżyk (klasa 3B) - Zastępca przewodniczącej,

Krzysztof Podsadny (klasa 2B) - Sekretarz,

Piotr Górski (klasa 3A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Szymon Nowak (klasa 4T) - Przewodniczący,

Eryk Kowalski (klasa 2T) - Zastępca przewodniczącego,

Marcin Hyżyk (klasa 3T) - Sekretarz,

Łukasz Bogaczyński (klasa 4T) - Rzecznik Praw Ucznia.

Zgodnie z wolą ogółu uczniów wyrażoną w głosowaniu, funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym pełni pani Joanna Nowakowska.

Świetlica szkolna na jeden dzień zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy rozpoczęto kampanię wyborczą – zgłaszanie kandydatów oraz przedstawianie programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.