9 października 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie członków nowego SU, wybranych przez ogół uczniów w wyborach tajnych i powszechnych. Podczas spotkania inaugurującego pracę nowego Samorządu Uczniowskiego jego członkowie, poprzez głosowanie, obsadzili poszczególne funkcje.

Harmonogram spotkań w trakcie ustalania.

Zebrania będą też zwoływane w razie potrzeby na bieżąco.

Gremium SU zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz aktywnego wsparcia w pracach i realizacji uczniowskich przedsięwzięć.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Marta Barcik (klasa 3A) - Przewodnicząca,

Maja Nawrocka (klasa 2B) - Zastępca przewodniczącej,

Zuzanna Orwat (klasa 3B) - Sekretarz,

Bartosz Kantek (klasa 2A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Mikołaj Parus (klasa 1BS) - Przewodniczący,

Marcin Hyżyk (klasa 4T) - Zastępca przewodniczącego,

Eryk Kowalski (klasa 3T) - Sekretarz,

Martyna Kaźmierczak (klasa 3T) - Rzecznik Praw Ucznia.

Zgodnie z wolą ogółu uczniów wyrażoną w głosowaniu, funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym pełni pani Joanna Nowakowska.

Świetlica szkolna na jeden dzień zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy rozpoczęto kampanię wyborczą – zgłaszanie kandydatów oraz przedstawianie programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.