SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

profilaktyka12wrz18

więcej zdjęć ...

W środę, 12 września 2018 roku, w naszej szkole przeprowadzone zostały pogadanki edukacyjno-profilaktyczne. Podczas spotkań z uczniami klas: pierwszej, drugiej, czwartej i piątej szkoły podstawowej mł. asp. Tomasz Grzelczak omówił zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomniał o konieczności zwracania uwagi na bezpieczeństwo w SIECI oraz przestrzegał przed innymi zagrożeniami – także przed spożywaniem nieznanych środków i substancji. Prowadzący zachęcał do unikania przemocy w relacjach koleżeńskich oraz kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych.

Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań i dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką pogadanek.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Dzielnicowemu Gminy Nowe Miasto nad Wartą - mł. asp. Tomaszowi Grzelczakowi - za współpracę i pomoc w realizacji działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog szkolny)