SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

wycieczkadogniezna18

Uczniowie obejrzeli wystawę w Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz wzięli udział w warsztatach zatytułowanych „Jak żyli ludzie 1000 lat temu,” by następnie przejść spacerkiem do katedry, gdzie wraz przewodnikiem poznali jej historię i związane z tym miejscem ważne wydarzenia z dziejów Polski. W podziemiach katedry uczniowie mogli zobaczyć relikty świątyń powstałych w X i XI w. w formach przedromańskich, miejsca koronacji pierwszych królów polskich oraz nagrobki sławnych biskupów.

Po spacerze na gnieźnieńską Starówkę udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Wycieczkę zdecydowanie zaliczamy do bardzo udanych.

tekst - Joanna Nowakowska