SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

stopdopalaczom18

W warsztatach wzięli udział uczniowie klas drugich gimnazjum i klasy 7 szkoły podstawowej. Projekt ma na celu budowanie świadomości zagrożeń oraz pozytywnych postaw u młodzieży. Prowadząca zajęcia – Pani Monika Kusior – podkreślała duże zainteresowanie uczniów tematyką oraz zaangażowanie w przebieg warsztatów.

Młodzież otrzymała przygotowany przez Głos Wielkopolski komiks „Mocarz”. Jest to ilustrowana opowieść o chłopaku, który sięgnął po dopalacze. W komiksie zawarto również ważne informacje dla uczniów i ich rodziców odnośnie możliwości szukania pomocy i wsparcia.

Społeczność nowomiejskiej szkoły dziękuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą za współpracę i pomoc w realizacji działań profilaktycznych.

tekst - Małgorzata Jędrzak (pedagog szkolny)