SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

Dziewczęta z klas drugich gimnazjum zorganizowały biwak dla swoich kolegów z okazji „DNIA CHŁOPCA”. W szkole tego wieczoru było zabawnie:  konkurs wiązania krawatów, karaoke, dyskoteka, gry sportowe oraz pyszny TORT. Razem z nami bawiło się kilkoro uczniów z Francji.

 

                


                  

Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawcy: pani Iwona Czeszyk i pan Grzegorz Kasprzak. Wspomagali ich pani Justyna Kasprzak i pan Piotr Czeszyk. Dziękujemy za pomoc.

 

Tekst i zdjęcia - Iwona Czeszyk (nauczyciel wychowania fizycznego)