SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W związku z szeregiem niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pismem z dnia 11 maja 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do zorganizowania spotkań z rodzicami, podczas których zostaną omówione kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie szkoły oraz wskazane osoby i instytucje, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informuję, że spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w czwartek 23 maja 2019r. o godz. 1700.

Wyjątkiem są spotkania dla rodziców uczniów klas 1. i 2. szkoły podstawowej, które odbędą się przy okazji uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Mamy i Taty, tj. dla klasy 2. – w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 1000, a dla klasy 1. – w piątek 31 maja 2019 r. o godz. 1700.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą
Piotr Nowakowski

Rankiem 12 września 2013 roku uczniowie klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej wraz z wychowawcami, Panem Wojciechem Wiśniewskim oraz Panem Krzysztofem Szczotką, a także z nauczycielem j. polskiego, Panią Magdaleną Florczak, wyruszyli na wycieczkę rowerową. Celem, do którego grupa chciała dotrzeć, był Pałac w Śmiełowie, w którym mieści się Muzeum im. Adama Mickiewicza. Droga pośród naszych miejscowości, pól i lasów upłynęła bardzo przyjemnie.

 

O 1000 rozpoczęło się zwiedzanie sal pałacu. Pani przewodnik przedstawiała informacje dotyczące zarówno tego miejsca, jak i ludzi, którzy tu - na przestrzeni wieków - przebywali. Najwięcej ciekawostek i eksponatów muzealnych związanych jest z życiem i twórczością Adama Mickiewicza, wieszcza romantycznego, który gościł u Gorzeńskich, właścicieli Śmiełowa, w 1831 roku. Po bardzo ciekawej lekcji muzealnej uczniowie mogli pospacerować po parku, który otacza pałac.