NABÓR DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rodzice uczniów obecnej klasy VI Szkoły Podstawowej w Klęce, mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą, którzy od 1 września 2019 roku rozpoczną naukę w klasie VII Szkoły Podstawowej im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą proszeni są o wypełnienie i dostarczenie załączonego dokumentu do sekretariatu Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą do dnia 15 marca 2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

 dokument do wypełnienia i dostarczenia do sekretariatu

 więcej wydarzeń

zajeciakulinarne